ตลาดสดระดับพรีเมี่ยม

4 พ.ค. 2561

เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยและสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตบางเขน

พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าตรวจพร้อมทั้งทำการประเมิน ครั้งที่ 1

เพื่อยกระดับตลาดยิ่งเจริญจากระดับถ้วยทอง

ให้เป็นตลาดสดระดับพรีเมี่ยม

ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดสดวิถีไทย มุ่งมั่น พัฒนา ใส่ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED