ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมงาน"กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา"

ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมงาน"กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา"

คุณณฤมล ธรรมวัฒนะประธานกรรมการบริหารร่วมงาน "กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา" โดยพลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่คุณณฤมล ธรรมวัฒนะ ที่ได้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9นิทรรศการฝนหลวง การแสดงผลงานเกษตรกรเครือข่าย การออกร้าน จำหน่ายสินค้าเกษตรต่างๆ

ในวันที่ 27 กค. - 6 สค.60 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED