ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์เหลือศูนย์และบำบัดน้ำเสียแบบยั่งยืน

ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์เหลือศูนย์และบำบัดน้ำเสียแบบยั่งยืน

คุณสายชล สวัสดิชัยผู้จัดการกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ได้ไปร่วมงานการจัดการขยะอินทรีย์เหลือศูนย์และบำบัดน้ำเสียแบบยั่งยืนเป็นการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และ บริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ ห้องประชุมเรือนกระจก คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร#ยิ่งเจริญไปด้วยกัน #Y_Together

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED