ตลาดยิ่งเจริญ...ตลาดรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตลาดยิ่งเจริญ. . . ตลาดรักษ์สิ่งแวดล้อม

4 กันยายน 2560

ตลาดยิ่งเจริญ โดย

คุณคนึงนิตย์  ธรรมวัฒนะ   กรรมการผู้จัดการ  พร้อมด้วย

คุณกัญจนิดา  ตันติสุนทร   กรรมการบริหาร

และ คุณอริย  ธรรมวัฒนะ กรรมการบริหาร

ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

และทีมงานจากบริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ในโอกาส ร่วมสัมมนาศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

โดยคณะทำงานตลาดยิ่งเจริญ สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ

จากเศษผัก และผลไม้ที่ได้จากผู้ค้าในตลาด  โดยน้ำหมักที่ได้ นำมาใช้ทำความสะอาดภายในบริเวณตลาด

ซึ่งคณะผู้เยี่ยมชม ประทับใจตลาดยิ่งเจริญ ที่ใส่ใจ และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED