ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดสดสีเขียว

ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดสดสีเขียว

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คุณณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ พร้อมด้วย คุณสายชล สวัสดิชัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์

ร่วมบันทึกเทปรายการรักเมืองไทย ตอนตลาดสดสีเขียว ทางช่อง TNN 24 ณ true vision อาคารทิปโก้

ซึ่งคุณณฤมล ธรรมวัฒนะ ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจที่อยากให้ตลาดยิ่งเจริญเป็นตลาดสดสีเขียวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม แนวทางการเปลี่ยนแปลง ความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน และรวมถึงแผนการดำเนินการต่อไปในความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

โดยมี นาวาอากาศเอกวีรชน นรานุต เป็นผู้ดำเนินรายการ

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED