ตลาดยิ่งเจริญร่วมโครงการ "ปลูกดอกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ"

ตลาดยิ่งเจริญร่วมโครงการ "ปลูกดอกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ"

วันที่ 15 สิงหาคม 60 ตลาดยิ่งเจริญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกดอกดาวเรือง

ซึ่งดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สัญลักษณ์แทนพระองค์ท่าน เปรียบเสมือนพระจริยวัตรที่เรียบง่ายพอเพียง แต่พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ อีกทั้งทรงบำเพ็ญแต่ความดีงามประทับไว้ในใจคนไทยตราบนานเท่านาน เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชนและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED