ตลาดยิ่งเจริญสนับสนุนทุนการศึกษา

ตลาดยิ่งเจริญสนับสนุนทุนการศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560คุณสายชล สวัสดิชัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ครบรอบ 76 ปี

พร้อมทั้งมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยมี นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED