ตลาดยิ่งเจริญสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา

คุณคนึงนิตย์ ธรรมวัฒนะ  กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สุวพีร์โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ

พร้อมด้วย ผู้จัดการ และพนักงาน ถวายเทียนจำนำพรรษา

เพื่อเป็นพุทธบูชาในพระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร(บางเขน)

และถวายปัจจัยไทยธรรม ที่ผู้ค้า ประชาชน และชาวตลาดยิ่งเจริญ

ได้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ โดย พระธรรมเจติยาจารย์ (บุญเรือง  ปุญฺญโชโต)

เจ้าคณะภาค 8 เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน

เป็นประธานสงฆ์รับถวาย

ตลาดยิ่งเจริญ ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ร่วมบุญในครั้งนี้ทุกท่าน _/|\_

         ** การถวายเทียนจำนำพรรษา หลอดไฟ ตามประเพณีเข้าพรรษา เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยในพระอุโบสถ ตลอดจนใช้ในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ทำวัตรสวดมนต์ และปฏิบัติศาสนกิจ

        **  อานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษา ชาวพุทธมีคติความเชื่อว่า จะทำให้เกิดปัญญา ให้สว่างไสวรุ่งเรือง เหมือนแสงสว่างของเทียน

#ยิ่งเจริญไปด้วยกัน #Y_Together

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED