News :

ตลาดยิ่งเจริญ ยกความสะดวก สบาย มาไว้ในมือคุณเพียงแค่แวะเข้าไปที่เพจนี้ " ส่งสด " มีของดี ของสด รอให้คุณสั่ง . . . ตลาดยิ่งเจริญ สด ครบ จบในที่เดียว !!!
ของดีเด่นประจำตลาดข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาดสาระน่ารู้คลังภาพโรงเรียนการเรือน

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ทรงเจริญพระชันษาครบ ๕ รอบ ๖๐ ชันษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เกล้ากระหม่อมฉัน ขอประทานพระวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคลแด่ฝ่าพระบาท ขอทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ เป็นพระมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยสืบนานเท่านาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหาร ผู้ค้า พนักงานตลาดยิ่งเจริญ

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED