" ยิ่งเจริญ ขอเป็นแรงใจให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทุกภาคส่วน ที่ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งทั่วไป 24 มีนาคม 2562 "

" ยิ่งเจริญ ขอเป็นแรงใจให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทุกภาคส่วน ที่ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งทั่วไป 24 มีนาคม 2562 “

โดยสนับสนุนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร อาหารกล่อง และน้ำดื่ม กว่า 5,000 ขวด ให้กับสำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตสายไหม สถานีตำรวจนครบาลบางเขน และสายไหม

ทางตลาดฯ ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อำนวยพรให้การปฏิบัติงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

#ตลาดยิ่งเจริญ #ยิ่งเจริญไปด้วยกัน

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED