ยิ่งเจริญ นำกลยุทธ์ Green Market ... สร้างสุขภาวะ

ยิ่งเจริญ นำกลยุทธ์ Green Market ... สร้างสุขภาวะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมารายการจับกระแสธุรกิจ Business Watchออกอากาศทุกวันเวลา 20.00-21.00 น. ทางช่อง TNN 24

บันทึกเทปเจาะธุรกิจ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาองค์กรตลาดยิ่งเจริญ

โดยมีคุณณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ ให้สัมภาษณ์ พร้อมกันนี้ได้สำรวจบรรยากาศและการประกอบกิจการในตลาดยิ่งเจริญด้วย

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED