ยิ่งเจริญ ร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการกับบมจ.ธนาคารไทยเครดิต

ยิ่งเจริญ ร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการกับบมจ.ธนาคารไทยเครดิต

คุณกัญจนิดา ตันติสุนทรกรรมการบริหารและคุณสายชล สวัสดิชัยผู้จัดการบริหารกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ได้ร่วมเป็นเกียรติ์ในพิธีเปิด"โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า พากเพียร"

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ. ห้องโกเมน หอประชุม กองทัพอากาศ

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED