“ยิ่งเจริญ” ร่วมสร้างชุมชนสะพานใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์และทักษะชีวิต ในสถานที่จริง กับกิจกรรม

“ยิ่งเจริญ” ร่วมสร้างชุมชนสะพานใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์และทักษะชีวิต ในสถานที่จริง กับกิจกรรม

"SBAC FRESHY BOY & GIRL 2022"

"Happy Every Day" ส่งความสุขสู่สังคมที่ยั่งยืน

พร้อมกิจกรรมการประกวดความสามารถพิเศษ Yingcharoen - SBAC Rising Star

“สะพานใหม่ชุมชนตลาดแห่งสายน้ำ”

ณ ตลาดนัด N20 ตลาดยิ่งเจริญ (สะพานใหม่) ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม ศกนี้

-----------------------------------

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ หรือ SBAC ทั้งวิทยาเขตสะพานใหม่ และนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมการประกวด SBAC Freshy Boys & Girls เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ชุมชน รวมทั้ง “ตลาดยิ่งเจริญ”

และสำหรับกิจกรรมการประกวด ฯ ในปี 2022 นี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ได้ร่วมมือกับทางตลาด ฯ โดยมีแนวคิดจัดกิจกรรม

“… ส่งเสริมให้ เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีประสบการณ์จากสถานที่จริง นอกรั้ววิทยาลัยเชื่อมโยง “ตลาดวิถีไทย วิถีชุมชน”

มุ่งเน้นบูรณาการอัตลักษณ์ และจุดเด่นในท้องถิ่น สู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม อันเป็นความยั่งยืนสอดคล้องกับสภาวะโลก …”

กิจกรรมนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยมากมาย อาทิ การฝึกออกร้านแสดงผลงานและจัดจำหน่ายสินค้าภายในตลาดนัด N20 ตลาดยิ่งเจริญ , การจัดประกวดภาพถ่ายแฟชั่นโชว์โดยใช้ตลาดยิ่งเจริญ และมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ (โรงเจสะพานใหม่) เป็นสถานที่ถ่ายทำผลงาน เชื่อมโยงการประกวดในสื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ

ตลอดจน การจัดประกวดความสามารถพิเศษ จากแนวคิด “สะพานใหม่ชุมชนตลาดแห่งสายน้ำ”

ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ตลาดนัด N20 ตลาดยิ่งเจริญ (สะพานใหม่)

และรอบสุดท้าย (Final)ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอราวัณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (พหลโยธิน 52)

ซึ่งในวันนี้ (27 มิถุนายน 2565) ได้มีพิธีแถลงข่าว ณ SBAC วิทยาเขตนนทบุรี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร SBAC สะพานใหม่ และนนทบุรี ผู้แทนองค์กรผู้สนับสนุน ผู้นำชุมชน สะพานใหม่ และจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้ปกครอง และนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ทางตลาดยิ่งเจริญ มีนายสายชล สวัสดิชัย ผู้จัดการอาวุโสบริหาร เป็นตัวแทนร่วมงานในครั้งนี้

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED