ย้อนกลับเมนูก่อนหน้า

นักเรียนวิทยาลัยในวังหญิง ขออนุญาตใช้สถานที่

นักเรียนวิทยาลัยในวังหญิง ขออนุญาตใช้สถานที่ โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ อบรมอาหารนานาชาติ และการจัดโต๊ะอาหารที่ถูกต้อง สอนโดย อาจารย์ศรีสมร คงพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ