วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์

35

ก.ก.ละ

ไข่ไก่ 10 ฟอง

140

แผง

ไก่ตัว

65

ก.ก.ละ

หมูเนื้อแดง

170

ก.ก.ละ

ปลาช่อน

150

ก.ก.ละ

หมูเนื้อแดง

170

กิโลกรัมละ

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์

35

กิโลกรัมละ

ไข่ไก่ 1 แผง

140

บาท

ไก่ตัว

65

กิโลกรัมละ

หมูเนื้อแดง

170

กิโลกรัมละ

ปลาช่อน

150

กิโลกรัมละ

หมูเนื้อแดง

170

กิโลกรัมละ

ดูราคาสินค้าทั้งหมด

ข่าวสารตลาด

ของดีประจำตลาด

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED