วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์

520

ก.ก.ละ

ไข่ไก่ 10 ฟอง

150

แผง

ไก่ตัว

75

ก.ก.ละ

หมูเนื้อแดง

125

ก.ก.ละ

ปลาช่อน

150

ก.ก.ละ

หมูเนื้อแดง

125

กิโลกรัมละ

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์

520

กิโลกรัมละ

ไข่ไก่ 1 แผง

150

บาท

ไก่ตัว

75

กิโลกรัมละ

หมูเนื้อแดง

125

กิโลกรัมละ

ปลาช่อน

150

กิโลกรัมละ

หมูเนื้อแดง

125

กิโลกรัมละ

ดูราคาสินค้าทั้งหมด

ข่าวสารตลาด

ของดีประจำตลาด

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED