ติดตามเรา
ได้ทุกช่องทาง

ราคาการสุ่มสำรวจประจำวัน

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดของสินค้านั้นๆ

ราคาข้าว และ พริกแกงไข่ไก่ และ เนื้อไก่เนื้อวัว - เนื้อหมู และ เป็ดปลาน้ำจืด และ ของทะเลผักสดผลไม้ และ สินค้าอื่นๆ

ไข่ไก่ 1 แผง

ไข่ไก่ (เบอร์ 0)

1 แผง ราคา

140

ไข่ไก่ (เบอร์ 1)

1 แผง ราคา

130

ไข่ไก่ (เบอร์ 2)

1 แผง  ราคา

125

ไข่ไก่ (เบอร์ 3)

1 แผง  ราคา

120

ไข่ไก่ (เบอร์4)

1 แผง  ราคา

115

เนื้อไก่ และ ไก่เป็นตัว

ไก่ตัว

กิโลกรัมละ

65

ไก่แก่

กิโลกรัมละ

80

อกไก่

กิโลกรัมละ

90

ปีกเต็มไก่

กิโลกรัมละ

85

น่องติดสะโพก

กิโลกรัมละ

80

ไก่บ้านตัว

ราคาตัวละ

120

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED