ของดีเด่นประจำตลาดข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาดสาระน่ารู้คลังภาพโรงเรียนการเรือน

ใยอาหาร

อาหารไทยเราใช้ไขมันและเนื้อสัตว์น้อย จึงเป็นอาหารที่มีไขมันต่ำ อาหารไทยของเราโดยทั่วไปจะมีไขมันประมาณร้อยละ 20 จะมากกว่าก็เพียงเล็กน้อย เนื่องจากส่วนประกอบของอาหารไทยเราเป็นเช่นนี้ จึงเป็นผลดีแก่คนไทย คนซีกโลกตะวันตกกินไขมันมากกว่าคนเอเชีย จึงมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านมมากกว่า

             

ใยอาหารคืออะไร ใยอาหาร (Fiber) ก็คือผนังของพืชหรือเราเรียกกันจนติดปากว่า “เซลลูโลส” และใยอาหารนี้จะมีมากในผักและผลไม้ทุกชนิดแต่จำนวนที่มีอยู่แตกต่างกัน บางอย่างก็มีมาก บางอย่างก็มีน้อย ทั้งๆ ที่เป็นพืชชนิดเดียวกัน ปริมาณของใยหรือเส้นใยที่มีอยู่ก็จะต่างกัน เช่น เมล็ดข้าวโพดสีขาว 100 กรัม จะมีปริมาณของเส้นใย 2.1 กรัม แต่ถ้าเป็นข้าวโพดสีเหลืองในจำนวนที่เท่ากัน คือ 100 กรัม จะมีปริมาณของเส้นใยเพียง 1 กรัมเท่านั้น

              เรามีวิธีสังเกตเส้นใยอย่างง่ายๆ ผักหรือผลไม้ที่มีผนังอย่างแน่นเหนียวจะมีเส้นใยสูง เช่น ถั่วแดงหลวง 100 กรัม จะมีเส้นใย 10.5 กรัม และผักที่มีเส้นใยมากจะสุกยาก แต่ไม่เละเหมือนผักที่มีเส้นใยต่ำ ถ้าจะต้มถั่วแดงหลวงให้สุกนุ่ม ต้องแช่อย่างน้อยนับเป็นชั่วโมงๆ หรือแช่ค้างคืนก่อนจะต้มสุกนุ่ม เช่นเดียวกับข้าวซ้อมมือ หรือใช้ข้าวซ้อมมือปนในข้าวขาวโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคท้องผูก และผู้ที่ต้องการให้สุขภาพดีแข็งแรง ผักไทยๆ ของเราหลายๆ อย่างที่มีเส้นใยสูง เช่น ชะอม 100  กรัม มีเส้นใยถึง 5.7 กรัม กระถิน 100 กรัม มีเส้นใย 3.8 กรัม ขี้เหล็ก 100 กรัม มีเส้นใย 3.5 กรัม และหน่อไม้ 100 กรัม มีเส้นใย 3 กรัม เป็นต้น

             

อาจารย์ศรีสมร  คงพันธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED