ย้อนกลับเมนูก่อนหน้า

หลักสูตรมาตฐานฝีมือแรงงานไทย

ระยะเวลาในการอบรม

2

วัน

- อาหารไทยแบบธุรกิจ
- อาหารว่าง
- อาหารจานเดียว
- ขนมไทย