ย้อนกลับเมนูก่อนหน้า

หลักสูตรอาหารว่าง

ระยะเวลาในการอบรม

2

วัน

- ข้าวห่อทรงเครื่อง
- หมี่กรอบ
- กระทงทองไส้หมี่กรอบ ไส้เมี่ยงลาว
- ช่อม่วง
- ข้างตังหน้าตั้ง
- พันช์สีทับทิม
- พันช์สีเขยวส่อง
- พันช์ตะไคร้