ย้อนกลับเมนูก่อนหน้า

หลักสูตรอาหารเครื่องจิ้ม (น้ำพริกเพื่อธุรกิจ)

ระยะเวลาในการอบรม

2

วัน

- หลนเต้าเจี้ยว
- หลนกุ้งสด
- ปลาร้าสำเร็จ
- กะปิคั่ว
- น้ำพริกกะปิทรงเครื่อง
- น้ำพริกลงเรือ
- น้ำพริกมะม่วง
- น้ำพริกมะขาม
- น้ำพริกอ่อง
- น้ำพริกโจร