ย้อนกลับเมนูก่อนหน้า

หลักสูตรขนมไทย 2

ระยะเวลาในการอบรม

2

วัน

วันที่ 1
- ข้าวเหนียวมูนหน้ากุ้ง หน้าปลาแห้ง หน้าสังขยา
- ขนมถั่วแปบ
- ขนมลืมกลืน
- ขนมชั้น
-ขนมหยกมณี

วันที่ 2
- บัวลอย 3 สี
- ขนมเรไร
- ขนมน้ำดอกไม้
- ขนมกล้วย
- ขนมฟักทอง