ย้อนกลับเมนูก่อนหน้า

การจัดเลี้ยงอาหารแบบเป็นพิธี (Formal Dinner)

ในการจัดเลี้ยงแบบมีพิธี ข้อแนะนำอย่างย่อ ๆ คือ

1.เครื่องมือเครื่องใช้ต้องพร้อมและเข้าชุดกัน ซึ่งประกอบด้วย
เครื่องกระเบื้อง (Earthenware) หมายถึง จานชามที่ใช้ต้องเลือกเนื้อและแบบชนิดเดียวกัน จานที่ใช้ก็มีจานซุป จานรอง เครื่องแก้ว (Glassware) มีแก้วน้ำ แก้วเหล้าชนิดต่าง ๆ เครื่องพวง แจกัน เป็นต้น เครื่องเงิน (Silverware) เครื่องเงินที่ใช้ หมายถึง มีด ช้อน ส้อมต่าง ๆ ส่วนใหญ่นิยมใช้ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม (Stainless steel) ของทุกอย่างที่ใช้ต้องสะอาดขึ้นเงา ไม่มีรอยนิ้วมือ หรือคราบน้ำเกาผ้า (Linen) ผ้าที่ใช้ก็จะมีผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดมือและผ้าปูโต๊ะที่ใช้นิยมสีขาวดอกในตัว

2.คนเสิร์ฟต้องพร้อม เข้าใจถึงวิธีการเสิร์ฟอาหารชนิดต่าง ๆ ว่าจะเข้าทางไหนออกทางไหน เสิร์ฟใครก่อน คล่องว่องไว

3.รายการอาหาร สำหรับรายการอาหารสำหรับเลี้ยงแบบเป็นพิธี ในปัจจุบันมีไม่เกิน 6 รายการ ซึ่งประกอบด้วย
- เรียกน้ำย่อย (Appetizers) เช่น ซุป หรือผลไม้สด หรืออาหารทะเล เช่น หอย ปู กุ้ง
- อาหารปลา ซึ่งบางครั้งบางงานจะยกเว้นข้ามไปเป็นอาหารเนื้อเลย หรือเอาอาหารอื่นมาแทนอาหารปลาก็ได้ ถ้าปลาหายาก ใช้ไก่แทนก็ได้
- Entrée หรือ Main Course ตามปกติใช้อาหารประเภทเนื้อ หรือเป็ดไก่ อาหาร Entrée หรือ Main Course ตามปกติจะเสิร์ฟกับ Salad หรือจัดพวกผักไว้ในจานเดียวกับ Entrée หรือ Main Course 
- Salad บางครั้งก็จะไม่จัดต่างหาก จะจะรวมอยู่ในจานเดียวกัน
- ของหวาน
- กาแฟ