ย้อนกลับเมนูก่อนหน้า

การพับผ้าเช็ดมือ / การประดับโต๊ะ

วิธีพับผ้าเช็ดมือแบบง่าย ๆ นิยมพับกัน 5 แบบ บางแบบใช้ในการจัดโต๊ะแบบเป็นพิธี

1. พับแบบแขนสั้น (The Cuffer Roll)
2. พับแบบหมวกคนครัว (The Cocked Hat)
3. พับแบบรูปเต็นท์ (The Tent)
4. พับแบบรูปพัด (The Fan)
5. พับแบบรูปเทียน (The Candle) Place mats (แบบต่าง ๆ)
- Place mats จะมีขนาดกว้าง 12 – 14 นิ้ว ยาว 16 – 18 นิ้ว 
- Place mats ทำจากวัสดุหลายอย่าง เช่น ทำด้วยผ้า ทำด้วยพลาสติก ทำด้วยใบพืช ทำด้วยไวนิล หรือแบบถักหรือลูกโซ่ หรือกระดาษ 
- Place mats จะมีแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า กลม รูปไข่ สามเหลี่ยม รูปครึ่งวงกลม
- Place mats นิยมใช้จัดโต๊ะอาหารในบ้าน หรือในงานเลี้ยงแบบไม่เป็นพิธีแต่โต๊ะที่ใช้กับ Place mats ต้องเนื้อไม้สวยสะอาด ไม่มีรอยด่างดำ


การประดับโต๊ะและการตกแต่งโต๊ะอาหาร

สิ่งที่ดึงดูดสายตาประการแรกของโต๊ะอาหารคือ ของที่ตั้งตรงกลางโต๊ะหรือของใช้ที่ประดับโต๊ะ หรือการตกแต่งโต๊ะ ส่วนใหญ่ในการตกแต่งโต๊ะอาหารนิยมให้กลมกลืนกันกับโต๊ะอาหาร แต่ทำให้โต๊ะอาหารนั้นเด่นและสวยขึ้น สิ่งที่ใช้ตกแต่งโต๊ะที่นิยมใช้กันมาก คือ ดอกไม้และใบไม้สีเขียว ภาชนะที่ใช้จัดอาจใช้ตะกร้า กระเช้า แจกันทำด้วยแก้ว ไม้หรือดินเผา หรือเปลือกหอย หรือโลหะ เช่น ทองเหลือง พิวเตอร์ เหล็ก สเตนเลส ฯลฯ