การเรียนที่นี่ เน้นการนำไปใช้จริง และ การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักสากล
จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนจะสามารถนำเอาหลักและวิธีการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

การจัดอาหารสำหรับงานเลี้ยงในโอกาสต่างๆ

การจัดอาหารเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้รับบริการพอใจ เพราะความพอใจของผุ้มารับบริการเป็นหัวใจสำคัญของการจัดอาหารงานเลี้ยง

อ่านข่าวนี้

การพับผ้าเช็ดมือ / การประดับโต๊ะ

วิธีพับผ้าเช็ดมือแบบง่าย ๆ นิยมพับกัน 5 แบบ บางแบบใช้ในการจัดโต๊ะแบบเป็นพิธี อาทิเช่น บแบบแขนสั้น, พับแบบหมวกคนครัว

อ่านข่าวนี้

การจัดเลี้ยงอาหารแบบเป็นพิธี (Formal Dinner)

เครื่องมือเครื่องใช้ต้องพร้อมและเข้าชุดกัน ซึ่งประกอบด้วยเครื่องกระเบื้อง (Earthenware)

อ่านข่าวนี้

การจัดเลี้ยงอาหารแบบ Banquet

การจัดโต๊ะ Banquet ก็เหมือนกับการจัดโต๊ะแบบ Dinner ทั่ว ๆ ไป คือจัดอุปกรณ์เช่น Cover

อ่านข่าวนี้

การจัดเลี้ยงอาหารแบบบุ๊ฟเฟ่ต์ (Buffet)

ในการจัดเลี้ยงแบบ Buffet นี้ จะต้องเขียนวางรายการอาหารในที่ที่แขกมองเห็นชัดเจน ให้แขกทราบได้ว่ารายการอาหาร

อ่านข่าวนี้

การจัดงานเลี้ยงแบบค็อกเทล (Cocktail Party)

การจัดงานเลี้ยงแบบค็อกเทล (The Cocktail Party) การจัดงานเลี้ยงแบบค็อกเทลเหมาะที่จะใช้จัดเลี้ยงกับแขกจำนวนมาก ๆ

อ่านข่าวนี้

จัดอบรมวิชาชีพทำอาหารไทย

โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ นำโดยอาจารย์ศรีสมร คงพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ

อ่านข่าวนี้