ตลาดยิ่งเจริญใส่ใจผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม วันที่ 16 มีนาคม 2560

ตลาดยิ่งเจริญใส่ใจผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม วันที่ 16 มีนาคม 2560

ทีมข่าว TNN24 บันทึกภาพและข้อมูล โครงการ "ลด ละ เลิก" การใช้โฟมที่ตลาดยิ่งเจริญ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานเอกชน ที่ใส่ใจผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

โดยคุณสายชล สวัสดิชัย ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED