*** น้อมเกล้าฯ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ***

*** น้อมเกล้าฯ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ***

เนื่องในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาร ครบ ๑๐๐ วัน การสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมกับสำนักงานเขตบางเขน สภาวัฒนธรรมเขตบางเขน ภาครัฐบาล ภาคสังคม ชุมชน และประชาชนชาวสะพานใหม่-บางเขน ในนามผู้ดำเนินการ "กองทุนน้อมเกล้าฯ สู่สวรรคาลัย"

จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระบรมศพ จำนวนรวม ๔ พระอาราม ในเขตบางเขน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน (พระอารามหลวง) วัดบางบัว วัดไตรรัตนาราม (รามอินทรา) และวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

สำหรับในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐คุณณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการตลาดยิ่งเจริญ และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมประกอบพิธีตามอารามดังกล่าวข้างต้น

#Y_Together #YingcharoenTogether #ยิ่งเจริญไปด้วยกัน

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED