ใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนแล้ว

พร้อมหรือยังครับ????ใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนแล้ว...ภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหารที่เข็มแข็ง....ทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ศูนย์อนามัย / สมาคม/ชมรมฯ อย่าลืม และ ห้ามพลาด ร่วมด้วย ช่วยกัน ดูแลสุขภาพของประชุาชน

" คุณ ทำ ได้ "

1)ล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล

2)ซื้ออาหารไหว้เจ้าต้องสด สะอาด ปลอดภัย จับจ่ายได้ที่ "ตลาดสด น่าซื้อ"

3)หลังจากไหว้แล้ว เปิด ไก่ ควรปรุงสุกอีกครั้ง ขนมเทียน ขนมเข่ง ควรนึ่งก่อนบริโภค

4)ใช้ผักและผลไม้สด สะอาด ปลอดภัย แนะนำการล้าง 3 วิธี ชัวร์แน่นอน

4.1) ล้างด้วยน้ำไหล (ลดสารตกค้างได้ 25-63%)4.2) ผงฟู หรือ เบกกิ้งโซดา(โซเดียมไบคาร์บอเนต)(ลดสารตกค้างได้ 90-95%)4.3) น้ำส้มสายชู 5% (ลดสารตกค้างได้ 60-84%)

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED