ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมกับ สำนักงานกรมส่งเสริมคุณสิ่งแวดล้อม (สสส.) ร่วมรณรงค์ในแคมเปญ "รักษ์โลก เลิกพลาสติก"

ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมกับ สำนักงานกรมส่งเสริมคุณสิ่งแวดล้อม (สสส.)                    

ร่วมรณรงค์ในแคมเปญ "รักษ์โลก เลิกพลาสติก"

"เลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic)"

เพราะขยะถุงพลาสติกถือเป็นปัญหาใหญ่ของโลก การใช้ถุงพลาสติกใส่สิ่งของต่างๆ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างขยะโดยมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศทางธรรมชาติอย่างคาดไม่ถึง และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

เริ่มที่ตัวเราก่อน ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก !!!

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED