ของดีเด่นประจำตลาดข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาดสาระน่ารู้คลังภาพโรงเรียนการเรือน

โซนสังฆภัณฑ์ และ เบ็ดเตล็ด

แหล่งรวมร้านค้าประเภทเครื่องครัว,เครื่องสังฆภัณฑ์,ร้านขายยา,ร้านทองรูปพรรณอีกทั้งร้านขายปลีกและส่งถุงพลาสติคเจ้าใหญ่ในตลาด

แผนผัง