ของดีเด่นประจำตลาดข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาดสาระน่ารู้คลังภาพโรงเรียนการเรือน

โซนผลไม้ ผลไม้ไทย และ นานาชาติ

จำหน่ายผลไม้ ในประเทศ, ต่างประเทศ จำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม ทั้งปลีกและส่ง

แผนผัง