การเรียนที่นี่ เน้นการนำไปใช้จริง และ การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักสากล
จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนจะสามารถนำเอาหลักและวิธีการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

YINGCHAROEN  CULINARY SCHOOL
Floor 2, Jongrak Building, Ying Charoen Market 259/99 Moo 7 
Paholyyothin Anusawari, Bang Khen, Bangkok 10220
Tel. (02) 9724420-1 Fax. (02) 9724421
Mobile Phone. (081) 908 5990