การเรียนที่นี่ เน้นการนำไปใช้จริง และ การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักสากล
จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนจะสามารถนำเอาหลักและวิธีการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

Assistant Professor Srisamorn Kongpun

Hailed as Thailand’s influential Thai cooking guru, Srisamorn Kongpun is the most sought-after cooking instructor in Thailand. Fueled by her passion from exploring home recipes from her ancestors to joining various food and nutrition programs at the Bangkok Technical College, Mahidol University and at the University of Hawaii. Srisamorn has been the forefront of the Thai culinary field, recognized by her achievements in promoting authentic cooking approaches to Thai cuisine. Throughout her career, Srisamorn has served as a consultant to renown companies and Thai restaurants worldwide, as well as writing more than 20 Thai cookbooks both in Thai and English to her name. Currently, she serves as:

•  Director, Yingcharoen Culinary School

• Thai Food Instructor, Thai Labor College, Department of Skills Development

• Member, Evaluation Board for Thai Cooks

• Instructor, Royal Skills School

• Head of Thai Food Promotion, Ministry of Labor, Ministry of Foreign Affairs (Japan, Singapore, Malaysia, Austria, Netherlands, Germany)

• Consulting Editor-in-Chief, Krua Magazine

• Consultant, CP All Public Co., Ltd (Frozen Food)

• Consultant, “Thai on Four Restaurant” Amari Watergate Hotels

• Consultant, Roza, Agri-Industrial Co., Ltd

• Consultant, “Siam Garden Restaurant”, Nagoya, Japan

Manee Suwanpong

ENG - ข้าราชการเกษียน (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) ปัจจุบัน รับตำแหน่งครูใหญ่ประจำ โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญและ • วิทยากรสอนทำอาหารไทย ให้กับ วิทยาลัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน • อนุกรรมการทดสอบมาตรฐานอาหารไทย วิทยาลัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน • วิทยากรวิทยาลัยในวังหญิง • วิทยากรเผยแพร่อาหารไทยในต่างประเทศ ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงการต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น สิงค์โปร์ มาเลเซีย ออสเตรีย เนเธอแลนด์ เยอรมัน

Saowanee Rattanasuwan

Eng ข้าราชการเกษียน (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) ปัจจุบัน รับตำแหน่งครูใหญ่ประจำ โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญและ • วิทยากรสอนทำอาหารไทย ให้กับ วิทยาลัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน • อนุกรรมการทดสอบมาตรฐานอาหารไทย วิทยาลัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเป็นผู้เชียวชาญด้านขนมไทย