ย้อนกลับเมนูก่อนหน้า

หลักสูตรขนมไทย 1

ระยะเวลาในการอบรม

2

วัน

วันที่ 1
- ซ่าหริ่ม
- ลอดช่องน้ำกะทิ
- ลอดช่องสิงค์โปร์

วันที่ 2
- ทับทิมกรอบ
- ขนมกล้วย
- ขนมฟักทอง
-ขนมชั้น